ඉන්දියාව Covid-19 එන්නත් ලබාදීම ආරම්භ කළේ 2021 ජනවාරි 16 වැනිදාය

ඉන්දීය සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශය සඳුදා ප්‍රකාශ කළේ මේ වන විට ඉන්දීය පුරවැසියන්ට කොවිඩ් -19 එන්නත් කෝටි 197.11කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා දී ඇති බවයි. එන්නත් මාත්‍රා කෝටි 2.5 කට අධික ප්‍රමාණයක් මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කර ඇත.

වයස අවුරුදු 12 සිට 14 දක්වා ළමුන් සඳහා කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස නව යොවුන් වියේ දරුවන් කෝටි 3.63කට වැඩි පිරිසකට කොවිඩ්-19 එන්නතෙහි පළමු මාත්‍රාව ලැබී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ වාර්තා කරයි..

වයස අවුරුදු 18 සිට 59 දක්වා වයස් කාණ්ඩ සඳහා කොවිඩ්-19 පූර්වාරක්ෂාව මාත්‍රා පරිපාලනය ද ආරම්භ කර ඇත.

මේ අතර, ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකාරී රෝගීන් 94,420 ක් ඇති අතර එය රට පුරා ඇති සමස්ත ධනාත්මක රෝගීන්ගෙන් 0.22% කි.

ඉන්දියාවේ ප්‍රතිසාධන අනුපාතය 98.57% කි. පසුගිය පැය 24 තුළ පුද්ගලයින් 15,208 දෙනෙකු සුවය ලබා ඇත., සම්පූර්ණ සුවය ලැබූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 4,27,87,606 දක්වා ඉහන යයි.

පසුගිය පැය 24 තුළ කොවිඩ්-19 පරීක්ෂණ 3,03,604ක් සිදු කරන ලදී. මේ වන විට ඉන්දියාවේ සමුච්චිත පරීක්ෂණ කෝටි 86.10කට අධික ප්‍රමාණයක් සිදු කර ඇත. දෛනික ධනාත්මක අනුපාතය 5.62% ක් බව ඉන්දීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ වන විට, කොවිඩ්19 එන්නත සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති ඉන්දියාවේ ජනගහනයෙන් 93% කට අවම වශයෙන් එක් එන්නතක් ලබා දී ඇති අතර 83% සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිශක්තිකරණය ලබා ඇත.2021 ජනවාරි 16 වැනිදා ඉන්දියාව කොවිඩ්-19 එන්නත් ලබාදීම ආරම්භ කළේය.