ඉන්දියාව-එක්සත් රාජධානිය යෝජිත නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම සාකච්ඡා මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේදී දියත් කර ඇත

ඉන්දියාව සහ එක්සත් රාජධානිය යෝජිත නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම පිළිබඳ සිව්වන වටයේ සාකච්ඡා අවසන් කර ඇත.

දෙපාර්ශවයේම තාක්ෂණික විශේෂඥයන් විසින් ප්‍රතිපත්ති ක්ෂේත්‍ර 20ක් ආවරණය වන පරිදි වෙනම සැසි වාර 71කදී සාකච්ඡා සඳහා එක් බව එක්සත් රාජධානියේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශය පවසයි.මෙම සාකච්ඡා වල විශේෂත්වය වූයේ විස්තරාත්මක කරුණු දැක්වීම් සහිත කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමයි

යෝජිත නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම සම්බන්ධ තාක්ෂණික සාකච්ඡා දෙමුහුන් ආකාරයට පැවැත්වූ බව ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස් වාර්තා කරයි.ජුනි 24 වැනිදා අවසන් වූ සාකච්ඡා ලන්ඩනය කේන්ද්‍ර කොටගෙන පැවති අතර බොහෝ අවස්ථාවල මෙම සාකච්ඡා සඳහා සම්බන්ධ වූ නිලධාරීන් මාර්ගගත ක්‍රමයට සම්බන්ධ විය.

ඉන්දියාව-එක්සත් රාජධානිය අතර යෝජිත නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම පිළිබඳ සාකච්ඡා මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේදී දියත් කෙරිණ. මෙම වසරේ දීපවාලි උත්සවයට පෙර නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම අවසන් කිරීමට දෙපාර්ශවයම එකඟ විය

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන් අප්‍රේල් මස 22 වනදා නවදිල්ලියේ සිදු කළ සංචාරයේදී නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරිණ. මෙම සාකච්ඡාවලදී නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මේ වසර අවසාන වීමට ප්‍රථම අවසන් කිරීමට උපරිමයෙන් කටයුතු කිරීමට තීරණය කර තිබිණ.

ඉන්දීය වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය පියුෂ් ගෝයල් මැයි මාසයේදී එක්සත් රාජධානියේ කළ සංචාරයේදී, ඉන්දියා-එක්සත් රාජධානියේ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම අවසන් අත්සන් කළ හැකි බවට සුබවාදී අදහස් පළ කර තිබුණ.