ආරක්‍ෂක සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඉන්දීය - සෞදි අරාබි ඒකාබද්ධ කමිටුවේ 5 වැනි රැස්වීම නවදිල්ලි නුවරදී පැවැත්විණි

ආරක්ෂක ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගීතාව ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කිරීමට බදාදා නවදිල්ලියේ පැවති ඉන්දීය - සෞදි අරාබි ආරක්ෂක සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඒකාබද්ධ කමිටුවේ 5 වන රැස්වීමේදී ඉන්දියාව සහ සෞදි අරාබිය තීරණය කළහ.

ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ ආරක්ෂක සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීමට නව ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘති හඳුනා ගැනීමට ද දෙපාර්ශ්වය තීරණය කළ බවයි

මෙම හමුවේදී දෙපාර්ශවය ඒකාබද්ධ අභ්‍යාස, විශේෂඥ හුවමාරු සහ කර්මාන්ත සහයෝගීතාව ඇතුළුව මිලිටරි-හමුදා කටයුතු යන විෂයන්හි ප්‍රගතිය යන කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළහ.

ඉන්දීය - සෞදි අරාබි ආරක්ෂක සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඒකාබද්ධ කමිටුවේ රැස්වීමේ සම මුලසුන දැරුවේ ඉන්දීය සන්නද්ධ හමුදා සම ලේකම් ශ්‍රී දිනේෂ් කුමාර් සහ සෞදි අරාබියේ උපාය මාර්ගික කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය අහමඩ් ඒ අසීරි මහතා විසිනි.

ආරක්ෂක සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඒකාබද්ධ කමිටුවෙහි මීළඟ රැස්වීම 2023 වර්ෂයේදී සෞදි අරාබියේ පැවැත්වෙන බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඉන්දීය - සෞදි අරාබි ආරක්ෂක සහයෝගීතාව පිළිබඳ ඒකාබද්ධ කමිටුව යනු ද්විපාර්ශික ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය පුළුල්ව ගවේෂණය කරන දෙරටේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ අතර ඇති ඉහළම ආයතනයයි.

ඉන්දීය ආරක්ෂක ලේකම් අජේ කුමාර් සහ සෞදි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතර පැවැති හමුවේදී ආරක්ෂක සහයෝගීතාව තවදුරටත් ඉහළ නංවා ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඔවුන් සාකච්ඡා කළහ.මීට අමතරව ඉන්දීය මාණ්ඩලික ප්‍රධානීන්ගේ කමිටුවේ සභාපතිවරයා සහ ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා සමගද සෞදි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අදහස් හුවමාරු කර ගත්හ


සෞදි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඇතුළු පිරිස ඉන්දීය ආරක්ෂක කර්මාන්ත ගණනාවක් ද නිරීක්ෂණය කළහ.