එවැනි ලැයිස්තු වසරකට දෙවතාවක් ජනවාරි පළමුවැනිදා සහ ජූලි පළමුවැනිදා හුවමාරු වේ

ඉන්දියාව සහ පකිස්ථානය සිය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මාර්ග හරහා නවදිල්ලියේ සහ ඉස්ලාමාබාද්හි දී අත්අඩංගුවේ සිටින සිවිල් සිරකරුවන් සහ ධීවරයින්ගේ ලයිස්තුව හුවමාරු කර ගත්හ.

මෙම ලයිස්තු වසරකට දෙවරක්, ජනවාරි පළමු වැනිදා සහ ජූලි පළමුවැනිදා හුවමාරු කර ගනී. මෙය සිදුවනුයේ කොන්සියුලර් ප්‍රවේශය පිළිබඳ 2008 ගිවිසුමේ අවශ්‍යතා ප්‍රකාරව ය.

ඉන්දීය භාරයේ පසුවන පාකිස්තාන සිවිල් සිරකරුවන් 309 දෙනෙකුගේ සහ ධීවරයින් 95 දෙනෙකුගේ ලැයිස්තු ඉන්දියාව විසින් පකිස්ථානයට භාර දුන්නේය.ඒ හා සමානව පකිස්තානය භාරයේ පසුවන ඉන්දියානුවන් හෝ ඉන්දියානුවන් යැයි සැලකෙන සිවිල් සිරකරුවන් 49 දෙනෙකු සහ ධීවරයින් 633 දෙනෙකුගේ ලැයිස්තු ලබා දී ඇති බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පැවසී ය.

මේ අතර ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ පාකිස්ථානයේ අත්අඩංගුවේ සිටින සිවිල් සිරකරුවන්, අතුරුදහන් වූ ඉන්දීය ආරක්ෂක භටයින් සහ ධීවරයින් ඔවුන්ගේ බෝට්ටු සමඟ කඩිනමින් නිදහස් කර ආපසු ගෙන්වා ගැනීමට ඉන්දීය රජය ඉල්ලා ඇති බවයි.

මෙම සන්දර්භය තුළ,පාකිස්තානයේ සිරදඬුවම් අවසන් කර ඇති ඉන්දීය ධීවරයින් 536 දෙනෙකු ඉන්දීය සිවිල් සිරකරුවන් 3 දෙනෙකු නිදහස් කර නැවත කඩිනමින් ඉන්දියාවට එවන ලෙස කරන ලෙස පාකිස්තානට දන්වා ඇත.

මීට අමතරව, පාකිස්තාන අත්අඩංගුවේ සිටින ඉන්දියානුවන් යැයි සැලකෙන ඉතිරි ධීවරයින් 105 සහ සිවිල් සිරකරුවන් 20 දෙනා සඳහා වහාම කොන්සියුලර් ප්‍රවේශය ලබා දෙන ලෙස පාකිස්තානයෙන් ඉල්ලා ඇති බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුව, දෙරටම සිවිල් සිරකරුවන් සහ ධීවරයන් සම්බන්ධ ගැටලු මානුෂීය පදනමක් මත විසදීමට කැපවී සිටී.

මෙම සන්දර්භය තුළ, පකිස්ථාන සිරකරුවන් 57 දෙනෙකුගේ ජාතිකත්වය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කරන ලෙස ඉන්දියාව පාකිස්තානයෙන් ඉල්ලා තිබේ.පාකිස්තානය ඇතැම් සිරකරුවන්ගේ ජාතිකත්වය තහවුරු නොමැත.

කොවිඩ්-19 වසංගතය සැලකිල්ලට ගෙන පාකිස්තාන අත්අඩංගුවේ පසුවන ඉන්දීය සිරකරුවන්ගේ සහ ධීවරයින්ගේ ආරක්ෂාව හා සුභසාධනය සහතික කරන ලෙස පාකිස්තානයට දන්වා ඇති බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පැවසීය.