රාමගුන්ඩම් හි මෙගාවොට් 100 පාවෙන සූර්ය ව්‍යාපෘතිය උසස් තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.

ඉන්දියාවේ තෙලන්ගානා ප්‍රාන්තයේ රාමගුණ්ඩම් හි .විශාලතම පාවෙන සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය වර්තමානයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවති.

ඉන්දීය විදුලිබල අමාත්‍යාංශය පැවසූයේ මෙගා වොට් 100ක රාමගුණ්ඩම් පාවෙන සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියේ අවසන් කොටසේ මෙගා වොට් 20ක අවසන් ප්‍රමාණයද ඉන්දීය ජාතික තාප විදුලි සංස්ථාව මගින් නිමකර එහි වාණිජමය ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රකාශයට පත් කළ බවයි.මේ සමඟ දකුණු ඉන්දීය කලාපයේ පාවෙන සූර්ය බලශක්ති ධාරිතාවේ සමස්ත වාණිජ මෙහෙයුම් මෙගාවොට් 217ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ඉන්දීය ජාතික තාප විදුලි සංස්ථාව මීට පෙර කේරළ ප්‍රාන්තයේ කායම්කුලම්හි මෙගාවොට් 92 පාවෙන සූර්ය බලශක්තිය සහ ආන්ද්‍ර ප්‍රදේශ්හි සිම්හාද්‍රි මෙගාවොට් 25 පාවෙන සූර්ය බලාගාරය වාණිජමය ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

රාමගුණ්ඩම්හි පිහිටි මෙගාවොට් 100ක විදුලි ජනන ශක්තියක් සහිත සුර්ය බලාගාරය පරිසර හිතකාමී උසස් තාක්ෂණ අංගයන්ගෙන් සමන්විත වේ.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා භාරත් හෙවි ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් ලිමිටඩ් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 423ක් වැය කරයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය රාමගුණ්ඩම් ජලාශයේ අක්කර 500ක ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිර ඇත. මෙම පාවෙන වේදිකාව එක් ඉන්වර්ටරයක්, ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් සහ එච්.ටී බ්‍රේකර් එකකින් සමන්විත වේ.

මෙම සූර්ය විදුලිබලාගාරය කුටි ඒකක 40කට බෙදා ඇත. සෑම එකක්ම මෙගාවොට් 2.5 ක් විදුලියක් ජනනය කරයි. මෙම කුටිවල සූර්ය මොඩියුල 11,200 සවි කර ඇත.

තවද ඉන්දීය විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ පැවසූයේ මෙම සූර්ය මොඩියුල අධි ඝනත්ව පොලිඑතිලීන් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද පාවෙන යන්ත්‍ර මත තබා ඇති බවයි