අකලාපයේ වඩාත් විශ්වාසනීය පුහුණු ගමනාන්තය ඉන්දීය නාවික හමුදාව බව මෙම සංචාරය නැවත අවධාරණය කරයි

ඉන්දීය නාවුක හමුදාවේ දකුණු විධානයේ සමුද්‍ර මෙහෙයුම් පුහුණුවීම් නැරඹීම සඳහා බංගලාදේශ නාවික හමුදා ක්‍රියාකාරී සමුද්‍ර පුහුණු කණ්ඩායමේ අට දෙනෙකුගෙන් යුත් දූත පිරිසක් කේරළයේ කොචිහි නාවික හමුදා මූලස්ථානයේ මුහුදු පුහුණුව වෙත ළඟාවිය.

ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳුදා ප්‍රකාශ කළේ මෙම පුහුණුවේ කොටසක් ලෙස නාවික කටයුතු, ගිනි නිවීම, හානි පාලනය, ප්‍රථමාධාර සහ මුහුදේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රායෝගික අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසියක් පවත්වන ලද බවයි.

මෙම සැසියේදී අනුගමනය කරන ලද හොඳම භාවිතයන් හුවමාරු කර ගැනීමට ද අවස්ථාව සැලසිණි.

බංගලාදේශ නාවික හමුදා ක්‍රියාකාරී මුහුදු පුහුණු කණ්ඩායමේ විසින් විවිධ පුහුණු පහසුකම් අත්විදී අතර එමඟින් ඔවුනට සමුද්‍ර මෙහෙයුම් පිළිබඳ වෘත්තීය පුහුණුවක් හා අවබෝධයක් ලබා දෙන ලදී.

පරිනත උපාය උපක්‍රම හා නවීන තාක්‍ෂණයන් අනුගමනය කරමින් වඩාත් ආකර්ශනීය පුහුණු ගමනාන්තය ඉන්දීය නාවික හමුදාව බව මෙම සංචාරය මගින් තහවුරු වූ බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.

මේ වසරේ ජූලි මාසයේදී ඉන්දීය නාවික ඇකඩමියට බංග්ලාදේශ නාවික හමුදා පුහුණු නියෝජිත පිරිසක් නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය. එම චාරිකාවේදී බංග්ලාදේශ නාවික හමුදා ආධුනික නිලධාරීන්ට පුහුණුවේ සියලුම අංග පිළිබඳව විධිමත් ලෙස දැනුම් දෙන ලදී.

බංගලාදේශ ආධුනික නිලධාරීන් හට මුල්ලා ජල ක්‍රීඩා සංකීර්ණය, අර්ජුන් බැෆල් පරාසය, පුහුණුව, පානිනි පුස්තකාලය, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, පරිගණක සහ ඉංජිනේරු විද්‍යාගාර ඇතුළත් අධ්‍යයන හා එළිමහන් පුහුණු පහසුකම් නිරීක්ෂණය කිරීමට අවස්ථාව සැලසිණ. මෙම සංචාරය තුළ දී කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් ඉන්දීය නාවික ඇකඩමියෙහි පුහුණු ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගත් බව ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස් වාර්තා කරයි.