මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම මගින් සියලුම සාමාජික රාජ්‍යයන්ට ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රය සූර්යාලෝකකරණය කිරීමට හැකියාව ලැබේ

ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානය සහ ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ සූර්ය බලශක්තිය භාවිතය සඳහා කැනඩාවේ මොන්ට්‍රියල් හිදී අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබුවේය.මෙම අවස්ථාවට ඉන්දීය සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ජෝතිරාදිත්‍ය එම් සින්ඩියා,ද එක් විය.

මෙම නව මුල පිරීම පිළිබඳව ට්වීටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් ඉන්දීය සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය පැවසූයේ ඉන්දීය අගමැති මෝදීගේ මුලපිරීමක් වන ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානය සමඟ ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය මගින් ගෝලීය සිවිල් ගුවන් සේවා අංශයේ සූර්ය බලශක්ති භාවිතය සඳහා නව උදාවක් සනිටුහන් කරන බවයි.

ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධාන කවුන්සිලයේ සභාපති සැල්වටෝර් ස්කියාචිටානෝ සහ ප්‍රංශයේ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය මොන්සියර් ක්ලෙමන්ට් බියුන් ද ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ සමුළුවේ 42 වැනි සැසිවාරයට සමගාමීව පැවති අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වූහ.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් තැබීම ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධායෙහි මෙහෙයුම් ප්‍රධානී ජෝෂුවා වයික්ලිෆ් සහ ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය මහලේකම් ජුවාන් කාලෝස් සලාසාර් විසින් සිදු කරන ලදී.

ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය ගුවන් සේවා අංශයේ කාබන් විමෝචනය අවම කිරීමට කැපවී සිටීන බව සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද නිල මාධ්‍ය නිවේදනයක දැක්වේ.

අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දුන්නේ මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම හරහා ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානයට සහ ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයට සූර්ය බලශක්තිය භාවිතා කිරීම සඳහා රාජ්‍යවල ධාරිතාව වර්ධනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවයි. එමගින් තොරතුරු සැපයීම, උපදේශනය සැපයීම, ධාරිතා ගොඩනැගීම සිදු වේ. තවද ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රය සූර්යාලෝකකරණය කිරීමට මෙමගින් සාමාජික රටවලට හැකිවනු ඇත.

මාධ්‍ය නිවේදනයට අනුව, ඉන්දීය සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ජෝතිරාදිත්‍ය එම් සින්ඩියා ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය සමග සංධානගත වීමේ අභිප්‍රාය 2022 මැයි මාසයේදී මොන්ට්‍රියල් හිදී සූර්ය සංවිධානයේ ප්‍රධානියා සමඟ පැවති රැස්වීමකදී මතු කළේය.

ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානයට රටවල් 121 ක් සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇතුළු හවුල්කාර සංවිධාන 32 ක සන්ධානයක් වේ. පොසිල ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කිරීම සඳහා සූර්ය බලශක්ති කාර්යක්ෂම පරිභෝජනය සඳහා ක්‍රියා කරයි. සාමාජික රටවලට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය භාවිතා කිරීම සඳහා පිරිවැය ඵලදායී සහ පරිවර්තනීය විසඳුම් සැකසීමට ජාත්‍යන්තර සූර්ය සන්ධානය උත්සාහ කරයි.