ඉන්දියාව ජී-20 සෞඛ්‍ය පථය සඳහා සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාමාර්ග සඳහා ප්‍රමුඛතා තුනක් තීරණය කර ඇත

ජී-20 ඉන්දීය සභාපතීත්වය යටතේ පළමු සෞඛ්‍ය ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් සමුළුව ජනවාරි 18 සිට 20 දක්වා කේරළයේ තිරුවානන්තපුරම් හිදී පැවැත්වේ.

2022 දෙසැම්බර් 1 වන දින ඉන්දියාව ජී-20 නායකත්වය භාරගත් විට වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ළඟා විය. ඉන්දියාව දැනට ජී-20 ට්‍රොයිකාහි කොටසක් වන අතර එයට පෙර සභාපති ඉන්දුනීසියාව සහ ඊළඟ පුටුව බ්‍රසීලය ද ඇතුළත් වේ.

ජී-20 ඉන්දීය සභාපතිගේ සෞඛ්‍ය පථයෙහි කොටසක් ලෙස සෞඛ්‍ය ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම් හතරක් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ රැස්වීමක් පැවැත්වේ. ඉන්දියාවේ විවිධ සංස්කෘතීන් සක්‍රීයව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අගමැති මෝදිගේ කැඳවීම අවධාරණය කිරීම සඳහා ගාන්ධිනගර් (ගුජරාත්), හයිද්‍රාබාද් (තෙලංගනාව), ති‍්‍රවනන්තපුරම් (කේරළ), ගෝවා සහ ති‍්‍රවනන්තපුරම් (කේරළ) ඇතුළුව රට පුරා නගර කිහිපයක මෙම රැස්වීම් පවත්වනු ලැබේ.

සෑම සෞඛ්‍ය ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීමක් සමඟම, ඉන්දියාව ජී-20 සංවාද විශාල කිරීමට, වැඩි කිරීමට සහ සහාය වීමට අතුරු උත්සවයක් පැවැත්වීමට ද අදහස් කරයි. මේවාට සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා වන ගෝලීය මධ්‍යස්ථානය සමඟ සම-සන්නාමගත සිදුවීම් සහ වෛද්‍ය වටිනාකම් සංචාර සහ ඩිජිටල් සෞඛ්‍යය පිළිබඳ අතුරු සිදුවීම් ඇතුළත් වේ.

සෞඛ්‍ය ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් හි පළමු රැස්වීමත් සමඟ 2023 ජනවාරි 18-20 දක්වා වෛද්‍ය වටිනාකම් සංචාර පිළිබඳ අතුරු ඉසව්ව තිරුවානන්තපුරම් හිදී ද පැවැත්වේ.

ඉන්දීය සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශයේ නිල මාධ්‍ය නිවේදනයට අනුව, ජී-20 සභාපති පුටුව ලෙස ඉන්දියාවේ ඉලක්කය වන්නේ සෞඛ්‍ය මූලාරම්භයන් සහ අතීත සභාපතිවරුන්ගෙන් උගත් වැදගත් පාඩම් පවත්වාගෙන යාම සහ ඒකාබද්ධ කිරීමයි. ඉන්දියාවට අවශ්‍ය වන්නේ සෞඛ්‍ය සහයෝගීතාවයට සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර සංසද කිහිපයක් හරහා සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් කරා ගමන් කිරීමට ය.

මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ඉන්දියාව ජී-20 සෞඛ්‍ය පථය සඳහා පහත සඳහන් ප්‍රමුඛතා තුන තීරණය කර ඇත:

ප්‍රමුඛතාවය I: සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථා සඳහා සූදානම් වීම, වැළැක්වීම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම.

ප්‍රමුඛතාවය II: සුරක්ෂිත, ඵලදායී, උසස් තත්ත්වයේ සහ දැරිය හැකි වෛද්‍ය ප්‍රතිවිපාක සඳහා ඇති බව සහ ප්‍රවේශය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ඖෂධ අංශයේ සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීම.

ප්‍රමුඛතාවය III: විශ්ව සෞඛ්‍ය ආවරණය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ඩිජිටල් සෞඛ්‍ය නවෝත්පාදන සහ විසඳුම් හරහා සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම වැඩිදියුණු කිරීම.

සෞඛ්‍ය ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් සැසිවලට ඉහත සඳහන් කළ ප්‍රමුඛතාවලට අදාළ විවිධ මාතෘකා පිළිබඳ සාකච්ඡා ද ඇතුළත් වේ. සමුළුවට සහභාගිවන්නන්ට ජී-20 සාමාජික රටවල්, විශේෂ ආරාධිත ජාතීන් සහ අදාළ ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල නියෝජිතයන් ඇතුළත් වේ.