ආවරණය කළ යුතු ස්ථාන වන්නේ සබර්මති, සූරත්, විරාර් සහ තානේ වේ

ඉන්දීය නිවාස හා නාගරික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ දුම්රිය අමාත්‍යාංශය ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය සමඟ හවුල් වී මුම්බායි - අහමදාබාද් අධිවේගී මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන හතරක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත.

ව්‍යාපෘතිය, 'මුම්බායි-අහමදාබාද් අධිවේගී දුම්රිය ඔස්සේ දුම්රිය ස්ථාන සංවර්ධන' ව්‍යාපෘතිය-ස්මාර්ට්, දුම්රිය ස්ථාන ආශ්‍රිතව ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කරන අතරම මගීන්ට සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ට ප්‍රවේශ්‍යතාව සහ පහසුව වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කරයි.

එය මාර්ගයේ ඇති දුම්රිය ස්ථාන 12 න් සබර්මති, සූරත්, විරාර් සහ තානේ යන අධිවේගී දුම්රිය ස්ථාන හතරක් ඉලක්ක කරනු ඇත. සබරමති යනු බ්රවුන්ෆීල්ඩ් සංවර්ධනයක් වන අතර, සුරත්, විරාර් සහ තානේ යනු ග්‍රීන්ෆීල්ඩ් වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් මුම්බායි - අහමදාබාද් අධිවේගී මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන අවට ප්‍රදේශ සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ප්‍රාන්ත ආන්ඩු, මහ නගර සංස්ථා සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීන්ගේ ආයතනික ධාරිතාවට පහසුකම් සැලසීම සහ වැඩිදියුණු කරනු ඇතැයි ඉන්දීය නිවාස හා නාගරික කටයුතු අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

මෙම මුලපිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා, ඉන්දීය නිවාස හා නාගරික කටයුතු අමාත්‍යාංශය , ගුජරාට් හා මහාරාෂ්ට්‍ර ආන්ඩු සහ ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය සමඟ එක්ව , දිල්ලි, අහමදාබාද් සහ මුම්බායි හි සම්මන්ත්‍රණ සහ ක්ෂේත්‍ර චාරිකා මාලාවක් සැලසුම් කර ඇත.

සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ පළමු සම්මන්ත්‍රණය සඳුදා නවදිල්ලි නුවරදී පැවැත්විණි. මෙම සම්මන්ත්‍රණය සඳහා ජපාන තානාපති කාර්යාලය, ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය මූලස්ථානය, ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය ඉන්දියා කාර්යාලය, ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය විශේෂඥ කණ්ඩායම, දුම්රිය අමාත්‍යාංශය, සීමාසහිත ජාතික අධිවේගී දුම්රිය සංස්ථාව, ඉන්දීය නිවාස හා නාගරික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ නගර සහ ගම්මාන සැලසුම් සංවිධානය යන ආයතනවල නිලධාරීන් සහභාගී විය.

අමාත්‍යාංශයේ නිල ප්‍රකාශය ප්‍රකාශ කළේ මෙම සම්මන්ත්‍රණ ඉලක්ක කරගත් ස්ථාන සඳහා 'දුම්රිය ප්‍රදේශ සංවර්ධන සැලසුම්' සහ ඉන්දියාව, ජපානය සහ වෙනත් රටවල සංක්‍රමණ-නැඹුරු සංවර්ධන සහ දුම්රිය ස්ථානය සඳහා අනුගමනය කරන ලද අත්දැකීම් සහ ක්‍රමවේදයන් ඇතුළත් ආදර්ශ අත්පොතක් සංවර්ධනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇති බවයි.