ආරක්ෂක අමාත්‍ය සිං ස්වදේශිකකරණය සඳහා ඉන්දීය රජයේ ප්‍රමුඛතාවය අවධාරණය කළේය

ආරක්‍ෂක අංශයේ දියුණු තාක්‍ෂණයන් සඳහා ඉන්දියාව සමඟ හවුල් වීමට ඊශ්‍රායලය කැමැත්ත පළ කර ඇති බව ඉන්දීය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

2023 මැයි 09, අඟහරුවාදා නව දිල්ලියේදී ඊශ්‍රායල විදේශ අමාත්‍ය එලි කොහෙන් ප්‍රමුඛ ඊශ්‍රායල නියෝජිත පිරිසක් හමු වූ බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍ය රාජ්නාත් සිං, ඉන්දියාවේ ආරක්ෂක උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීමේදී රට විසින් විශාල ආයෝජනයක් ඉල්ලා සිටියේය.

රැස්වීමේදී ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍ය සිං ‘ආත්මනිර්භාර් භාරත් ප්‍රතිපත්තියට’ අනුව ස්වදේශිකකරණය සඳහා ඉන්දීය රජයේ ප්‍රමුඛතාවය අවධාරණය කළේය. "ඔහු ඊශ්‍රායල සමාගම් විසින් ලබා දෙන සහයෝගීතාවය පිළිගත් අතර ඉන්දියාවේ තවත් ආයෝජන සඳහා සහ ඉන්දියාවේ ආරක්ෂක උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ඉන්දියානු හවුල්කරුවන් සමඟ හවුල් ව්‍යාපාර සඳහා ඔවුන් දිරිමත් කළේය" යැයි ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය ප්‍රකාශයකට අනුව, ඊශ්‍රායල විදේශ අමාත්‍යවරයා ස්වදේශිකකරණය සඳහා වන ඉන්දියාවේ ප්‍රයත්නයේදී ඊශ්‍රායලයේ අඛණ්ඩ සහයෝගීතාව තහවුරු කළ අතර උසස් තාක්ෂණයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට සහ හවුල් වීමට ඇති කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළේය.

දෙරට අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතාවයේ වසර 30 සම්පූර්ණ කිරීම දෙපාර්ශවයම පිළිගත් අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.