රැස්වීමේ ප්‍රධාන විශේෂත්වය වූයේ එරිත්‍රියාවේ ඩිජිටල් පාලන ගෘහනිර්මාණ ශිල්පය වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ අවධාරණය කිරීමයි.
ඉන්දියාව සහ එරිත්‍රියාව අතර බදාදා (2024 මැයි 15) නවදිල්ලියේ පැවති දෙවන වටයේ විදේශ කාර්යාල උපදේශන ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සහ සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ වැදගත් පියවරක් සනිටුහන් කළේය.

මෙම සාකච්ඡා ද්විපාර්ශ්වික, කලාපීය සහ බහුපාර්ශ්වික ගැටළු රාශියක් ආවරණය කළේය.

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද තොරතුරුවලට අනුව, අනාගත සහයෝගීතාවය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස ඩිජිටල් පොදු යටිතල පහසුකම්වල වැදගත්කම අවධාරනය කරමින්, එරිත්‍රියාවේ ඩිජිටල් පාලන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ අවධාරණය කිරීම මෙම රැස්වීමේ ප්‍රධාන විශේෂත්වයකි.

ඩිජිටල් පාලනය සහ ධාරිතා ගොඩනැගීම

මෙම උපදේශනයන් මෙම වසමෙහි ඉන්දියාවේ විශේෂඥතාව ප්‍රයෝජනයට ගැනීම අරමුණු කරගනිමින් එරිත්‍රියාවේ ශක්තිමත් ඩිජිටල් පාලන පද්ධතිවල අවශ්‍යතාවය ආමන්ත්‍රණය කරන ලදී.

සහයෝගීතාව සඳහා අවධානය යොමු කළ හැකි ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස ඩිජිටල් පොදු යටිතල පහසුකම්වල වැදගත්කම අවධාරණය කරමින්, එරිත්‍රියාවේ ඩිජිටල් පාලන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය වැඩිදියුණු කිරීමට හැකි සහයෝගය/සහයෝගය පිළිබඳව ඔවුන් සාකච්ඡා කළ බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

දකුණු-දකුණු සහයෝගීතාවයේ රාමුව තුළ සංවර්ධන සහයෝගීතාව සහ ධාරිතා ගොඩනැගීම තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කිරීම කෙරෙහි දෙපාර්ශවයේම අවධානය යොමු විය.

ආංශික සහයෝගිතාව: කෘෂිකර්මය, සෞඛ්‍යය, සහ තවත්

කෘෂිකාර්මික සහ ආහාර සැකසුම්, සෞඛ්‍ය, ඖෂධ, පුනර්ජනනීය බලශක්ති, පතල් කැණීම්, වෙළඳාම සහ ආයෝජන යන ක්ෂේත්‍රවල පවතින සහයෝගීතාවය ද මෙම සාකච්ඡාවේදී සමාලෝචනය කරන ලදී. දෙපාර්ශවය ඔවුන්ගේ සහයෝගීතාව තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට සහ ගැඹුරු කිරීමට මාර්ග ගවේෂණය කළහ.

කෘෂිකාර්මික හා ආහාර සැකසීමේදී, කෘෂිකාර්මික නවෝත්පාදනයන් සහ තාක්‍ෂණය පිළිබඳ පුළුල් අත්දැකීම් ඇති ඉන්දියාවට හොඳම භාවිතයන් බෙදාහදා ගැනීමට සහ එරිත්‍රියාවට තාක්ෂණික සහාය ලබා දිය හැකිය. ඒ හා සමානව, පිරිවැය ඵලදායී විසඳුම් සඳහා ප්‍රසිද්ධ ඉන්දියාවේ ඖෂධ කර්මාන්තය එරිත්‍රියාවේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ අභියෝගවලට මුහුණ දීමේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස මතු විය හැකිය.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සහ වෙළඳාම

තිරසාර බලශක්ති විසඳුම් සඳහා ගෝලීය තල්ලුව ලබා දීමෙන් සහයෝගීතාවයේ තවත් තීරණාත්මක ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මතු විය. සූර්ය හා සුළං බලශක්ති තාක්ෂණයන්හි ඉන්දියාවේ දියුණුව තිරසාර සංවර්ධනය සහ බලශක්ති සුරක්ෂිතභාවය ප්‍රවර්ධනය කරමින් එරිත්‍රියාවේ බලශක්ති අංශයට සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභයක් ලබා දිය හැකිය.

වෙළඳාම සහ ආයෝජන ද සාකච්ඡාවේ ප්‍රධාන කරුණු විය. වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති වැඩිදියුණු කිරීම සහ බාධක ඉවත් කිරීම මගින් ඉන්දියාව සහ එරිත්‍රියාව ආර්ථික වර්ධනය සහ සංවර්ධනය උත්තේජනය කිරීම අරමුණු කරයි.

"ඉන්දියාව සහ එරිත්‍රියාව උණුසුම් සහ සුහද සබඳතා බෙදා ගන්නා අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා තවදුරටත් දිරිගැන්වීමට දෙපාර්ශ්වයම එකඟ විය," ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය. විදේශ කාර්යාල උපදේශන  හි මීළඟ වටය අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පහසු වේලාවක එරිත්‍රියාවේදී පවත්වනු ලබන අතර, සහයෝගීතාව ගැඹුරු කිරීම සඳහා පවතින කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

ඉන්දීය දූත පිරිස විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සම ලේකම් එම් සුරේෂ් කුමාර විසින් මෙහෙයවන ලද අතර එරිත්‍රියානු දූත පිරිස විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඊබ්‍රාහිම් ඔස්මාන් මහමුද් විසින් මෙහෙයවන ලදී. මෙම වටය 2018 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී එරිත්‍රියාවේ අස්මාරා හි පැවති මූලික දේශපාලන උපදේශනයෙන් පසුවයි.