මුහුදේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිදියුණු කිරීම අවශ්‍ය වන පොදු සමුද්‍රීය ආරක්ෂක අභියෝග කෙරෙහි සාකච්ඡා අවධානය යොමු කරයි.
සමුද්‍රීය සහයෝගීතාව ඉහළ නැංවීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස ඉන්දීය නාවික හමුදාව සහ ඕමාන් රාජකීය නාවික හමුදාව අතර 6 වැනි මාණ්ඩලික සාකච්ඡා 2024 ජූනි 4-5 දිනවල නවදිල්ලියේ පැවැත්විණි. මෙම තීරණාත්මක සිදුවීම ශක්තිමත් බව අවධාරණය කළේය. සහ සමුද්‍රීය සහයෝගීතාවයේ දිගුකාලීන ඉතිහාසයක් බෙදාගන්නා ජාතීන් දෙක අතර කල්පවත්නා ආරක්ෂක සබඳතාවයක්.

කාර්ය මණ්ඩල සාකච්ඡාවේදී අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් වැදගත් වන තීරණාත්මක අංශ කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු විය. මුහුදේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිදියුණු කිරීම අවශ්‍ය වන පොදු සමුද්‍රීය ආරක්ෂක අභියෝග පිළිබඳව දෙපාර්ශවයම සාකච්ඡා කළහ. ප්‍රධාන මාතෘකා අතර මෙහෙයුම් සහයෝගීතාව, තොරතුරු බෙදාගැනීම, සමුද්‍රීය වසම් දැනුවත් කිරීම, පුහුණුව, කාලගුණ විද්‍යාව, ජලවිද්‍යාව සහ තාක්ෂණික සහාය ඇතුළත් විය. මෙම සාකච්ඡා අන්‍යෝන්‍ය ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ගැටළු විසඳීමට සහ සමුද්‍රීය වසම තුළ සමස්ත සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වේ.

මෙහෙයුම් සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීම

මෙම සාකච්ඡාවේ මූලික අරමුණක් වූයේ නාවික හමුදා දෙක අතර මෙහෙයුම් සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීමයි. ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් වලදී නාවික හමුදා දෙකටම බාධාවකින් තොරව එකට වැඩ කළ හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා සම්බන්ධීකරණ උත්සාහයන් මෙයට ඇතුළත් වේ. මුහුදු කොල්ලකෑම්, ජාවාරම් සහ කලාපයේ වෙනත් නීතිවිරෝධී ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළු සමුද්‍රීය තර්ජන සඳහා ඵලදායී ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතා වැදගත් වේ.

තොරතුරු හුවමාරු කිරීම සහ සමුද්‍රීය වසම් දැනුවත් කිරීම

තොරතුරු හුවමාරු කිරීම ඉන්දීය නාවික හමුදාව සහ ඕමානයේ රාජකීය නාවික හමුදාව අතර සහයෝගීතා ප්‍රයත්නවල මූලික ගලකි. තීරණාත්මක දත්ත සහ බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමෙන්, නාවික හමුදා දෙකටම ඔවුන්ගේ සමුද්‍රීය වසම් දැනුවත්භාවය වැඩිදියුණු කළ හැකිය. ජාත්‍යන්තර මුහුදේ ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා සමුද්‍ර පරිසරය අවබෝධ කර ගැනීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම සමුද්‍රීය වසම් දැනුවත්භාවය හි ඇතුළත් වේ. වැඩිදියුණු කළ තොරතුරු බෙදාගැනීම වඩා හොඳ තත්ත්‍ව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට සහ විභව තර්ජනවලට වඩාත් ඵලදායී ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඉඩ සලසයි.

පුහුණු සහ තාක්ෂණික සහාය

පුහුණුවීම් සහ තාක්ෂණික සහාය ලබාදීමේ වැදගත්කම ද මෙම සාකච්ඡාවේදී අවධාරණය කෙරිණි. දැනුම සහ ප්‍රවීණත්වය බෙදාගැනීමෙන් නාවික හමුදාවන් දෙකටම ඔවුන්ගේ හැකියාවන් සහ සූදානම වැඩිදියුණු කළ හැකිය. ඒකාබද්ධ පුහුණු අභ්‍යාස සහ තාක්ෂණික හුවමාරු මගින් නාවික හමුදාවන් දෙකේම පිරිස් පුළුල් පරාසයක සමුද්‍රීය අභියෝගවලට මුහුණ දීමට හොඳින් සූදානම්ව සිටින බව සහතික කරයි. මෙම මුලපිරීම් නාවික හැකියාවන් සමස්ත ශක්තිමත් කිරීමට දායක වන අතර සහයෝගීතාවයේ සහ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගයේ ආත්මයක් පෝෂණය කරයි.

කාලගුණ විද්යාව සහ ජල විද්යාව

කාලගුණ විද්‍යාව සහ ජලවිද්‍යාව නාවික මෙහෙයුම්වල වැදගත් අංගයන් වේ. ආරක්ෂිත සහ කාර්යක්ෂම නාවික මෙහෙයුම් සඳහා නිවැරදි කාලගුණ අනාවැකි සහ සාගර විද්‍යාත්මක තත්ත්වයන් පිළිබඳ අවබෝධය අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙම සාකච්ඡා වලදී මෙම මාතෘකා ආවරණය කරන ලද අතර, නාවික හමුදාවන් දෙකම මෙම ක්ෂේත්‍රයන්හි ඔවුන්ගේ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමේ මාර්ග ගවේෂණය කරන ලදී. කාලගුණ විද්‍යාව සහ ජලවිද්‍යාව පිළිබඳ සහයෝගී ප්‍රයත්නයන් වැඩිදියුණු කළ මෙහෙයුම් සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හේතු වනු ඇත.

ඕමානයේ රාජකීය නාවික හමුදාවේ නියෝජිත පිරිස මෙහෙයවනු ලැබුවේ මෙහෙයුම් සහ සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කොමදෝරු ජාසිම් මොහොමඩ් අලි අල් බලුෂි විසිනි. ඉන්දීය දූත පිරිසේ ප්‍රධානත්වය දරනු ලැබුවේ කොමදෝරු (විදේශ සහයෝගීතාව) කොමදෝරු මන්මීත් සිං කුරානා විසිනි. ඓතිහාසික වශයෙන් ශක්තිමත් මූලෝපායික සබඳතා ඇති සමුද්‍රීය අසල්වැසියන් වූ රටවල් දෙකක් වන ඉන්දියාව සහ ඕමානය අතර ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා පිළිබඳ මෙම සාකච්ඡා පැහැදිලි ඇඟවීමකි.

ඕමාන් නාවික හමුදා දූත පිරිස ගුරුග්‍රාම් හි පිහිටි ඉන්දියන් සාගර කලාපය තොරතුරු ෆියුෂන් මධ්‍යස්ථානය වෙත ද ගියහ. ගුරුග්‍රාම් හි පිහිටි ඉන්දියන් සාගර කලාපය සමුද්‍රීය තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සහ සහයෝගීතාවය සඳහා තීරණාත්මක මධ්‍යස්ථානයකි. කලාපීය සමුද්‍ර ආරක්‍ෂාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉන්දියාව දරන ප්‍රයත්නයන් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගැනීමට ඕමාන නියෝජිත පිරිසට මෙම සංචාරයෙන් අවස්ථාව සැලසිණි.

මීට අමතරව, දූත පිරිස ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ නියෝජ්‍ය නාවික මාණ්ඩලික ප්‍රධානී වයිස් අද්මිරාල් තරුන් සොබ්ති හමුවිය. මෙම අන්තර්ක්‍රියා මගින් උපායමාර්ගික කරුණු සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට ඉඩ සැලසූ අතර නාවික හමුදා දෙක අතර ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් විය.

ඕමානය ගල්ෆ් කලාපයේ ඉන්දියාවේ සමීපතම හවුල්කරුවෙකු වන අතර, නාවික සහයෝගීතාවයේ ජයග්‍රහණ තහවුරු කිරීමේදී මෙම මාණ්ඩලික සාකච්ඡා නිතිපතා පැවැත්වීම වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම සාකච්ඡා හරහා අඛණ්ඩව සම්බන්ධ වීම, හවුල් ආරක්ෂක අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා නාවික හමුදාවන් දෙකම එක පෙළට පවතින බව සහතික කරයි. ඉන්දියන් සාගරයේ කලාපීය ස්ථාවරත්වය සහ ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක වන පවත්නා හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමට ද මෙම සාකච්ඡා දායක වේ.