ඉන්දියාවේ ක්ෂය රෝගය අඩුවීම ගෝලීය පරිහානියේ වේගය මෙන් දෙගුණයක් පමණ වේ.
ක්ෂය රෝගයේ  බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ ප්‍රයත්නයන්ට විශාල ඇඟිලි ගැසීමක් ලෙස, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ  ගෝලීය ක්ෂය රෝග වාර්තාව 2023 පවසන්නේ, සිද්ධීන් හඳුනා ගැනීම වැඩිදියුණු කිරීමේදී රට විශාල ප්‍රගතියක් ලබා ඇති අතර කොවිඩ් - හි බලපෑම ආපසු හරවා යවා ඇති බවයි. 19 ක්ෂය රෝග වැඩසටහනේ.
 
2023 නොවැම්බර් 7 වන දින නිකුත් කරන ලද වාර්තාව, ඉන්දියාවේ ක්ෂය රෝගය වැළඳීමේ අඩුවීම ගෝලීය සිදුවීම්වල අඩුවීමේ වේගය මෙන් දෙගුණයක් පමණ වන බව අවධාරණය කරයි.
 
ජාතික සෞඛ්‍ය මෙහෙවරේ අනුග්‍රහය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ක්ෂය රෝග තුරන් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනට අතිරේක සම්පත් ආයෝජනය කරමින් ක්ෂය රෝගය තුරන් කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දීමට ඉන්දියාව නිර්භීත පියවර ගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශය බදාදා (නොවැම්බර් 8) ප්‍රකාශ කළේය. , 2023).
 
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ  ගෝලීය  ක්ෂය රෝග  වාර්තාව 2023 හි ප්‍රධාන සොයාගැනීම් කිහිපයක් මෙන්න:
 
1. ඉන්දියාවේ ප්‍රයත්නයන් නිසා 2022 දී (2015 සිට) ක්ෂය රෝගය වැළඳීමේ ප්‍රමාණය 16% කින් අඩු වී ඇත (2015 සිට) ගෝලීය ක්ෂය රෝගය වැළඳීමේ වේගය මෙන් දෙගුණයක් පමණ අඩු වී ඇත (එය 8.7%).
 
2. ඉන්දියාවේ සහ ගෝලීය වශයෙන් එම කාලය තුළ ක්ෂය රෝග මරණ අනුපාතය ද 18% කින් අඩු වී ඇත.
 
3. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ක්ෂය රෝග මරණ අනුපාතිකය 2021 දී ලක්ෂ 4.94 සිට 2022 දී ලක්ෂ 3.31 දක්වා පහළට සංශෝධනයක් සිදු කර ඇති අතර එය 34%කට වඩා අඩු වීමකි.
 
විශේෂිත සක්‍රීය සිද්ධි සෙවීමේ ධාවකයන්, මට්ටම් අවහිර කිරීම සඳහා අණුක රෝග විනිශ්චය විශාල කිරීම, ආයුෂ්මාන් භාරත් සෞඛ්‍ය සහ සුවතා මධ්‍යස්ථාන හරහා පරීක්ෂණ සේවා විමධ්‍යගත කිරීම සහ පෞද්ගලික අංශයේ මැදිහත්වීම වැනි රජය විසින් දියත් කරන ලද සහ පරිමාණය කරන ලද මුලපිරීම් අතුරුදහන් වූ සිද්ධීන්හි පරතරය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට හේතු වී තිබේ. , වාර්තාව කියයි.
 
ප්‍රධාන මන්ත්‍රී ක්ෂය රෝගයේ  මුක්ත භාරත අභියාන් ද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ  වාර්තාවේ හිතකර සඳහනක් සොයා ගනී. මෙම ව්‍යාපාරයට රට පුරා ඉමහත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී ඇති අතර සෑම තරාතිරමකම 1 ලක්ෂයකට අධික නි-ක්ෂේ  මිත්‍රවරු 11 ලක්ෂයකට අධික ක්ෂය රෝගීන් දරුකමට හදා ගැනීමට ඉදිරිපත් වෙති.
 
නි-ක්ෂේ  පෝෂණ සැලැස්ම යටතේ 2018 දියත් කළ දින සිට ක්ෂය රෝගින් ලක්ෂ 95 කට අධික සංඛ්‍යාවකට රුපියල් Cr 2613 ක් පමණ ලබා දී ඇත. මරණ අනුපාතය තවදුරටත් අඩු කිරීම සහ ප්‍රතිකාරවල වැඩිදියුණු කිරීම සහතික කිරීම සඳහා පවුලේ රැකවරණ ආකෘතිය සහ වෙනස් සත්කාර වැනි නව රෝගී කේන්ද්‍රීය මූලාරම්භයන් හඳුන්වා දී ඇත. සාර්ථකත්ව අනුපාත.
 
ගෝලීය  ක්ෂය රෝග  වාර්තාව ඉන්දියාව සඳහා සංශෝධිත ඇස්තමේන්තු ප්‍රකාශයට පත් කරයි
 
ගෝලීය  ක්ෂය රෝගයේ  වාර්තාව  2022 හි, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහ ඉන්දීය රජයේ සෞඛ්‍ය සහ පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශය, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ  තාක්‍ෂණික අංශය සමඟ කටයුතු කරන බවට අවබෝධයක් ඇතිව ඉන්දියාව සඳහා දත්ත "අතුරු" ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට එකඟ වී ඇත. සංඛ්යා ලේඛන අවසන් කිරීමට අමාත්යාංශයේ කණ්ඩායම.
 
සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශයට අනුව, 2022 ගෝලීය ක්ෂය රෝග වාර්තාවේ, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ  සහ ඉන්දීය රජයේ සෞඛ්‍ය සහ පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශය, ඉන්දියාව සඳහා දත්ත “අතුරුකාලීන” ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට එකඟ වී ඇත. සංඛ්‍යාලේඛන අවසන් කිරීම සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ  අමාත්‍යාංශයේ තාක්ෂණික කණ්ඩායම සමඟ කටයුතු කරන බවට අවබෝධයක්.
 
ඉන් අනතුරුව, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ තාක්ෂණික කණ්ඩායම් සහ සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශය අතර රැස්වීම් 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් පැවති අතර, එහිදී රට කණ්ඩායම විසින් ජනනය කරන ලද සියලුම නව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන ලදී, නි-ක්ෂේ  ද්වාරයෙහි දත්ත ඇතුළුව සංවර්ධනය කරන ලද රට තුළ ගණිතමය ආකෘති නිර්මාණය ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකාර කාලය තුළ සෑම ක්ෂය රෝගියෙකුගේම ජීවන චක්‍රය ග්‍රහණය කරයි.
 
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කණ්ඩායම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම දත්ත තීව්‍ර ලෙස සමාලෝචනය කරන ලද අතර පිළිගත්තා පමණක් නොව, රට විසින් ගන්නා ලද උත්සාහයන් අගය කරන ලදී. මෙම වසරේ, ගෝලීය ක්ෂය රෝග වාර්තාව ඉන්දියාව සඳහා සංශෝධිත ඇස්තමේන්තු භාර ඇස්තමේන්තු, විශේෂයෙන් ක්ෂය රෝගය ආශ්‍රිත මරණ සංඛ්‍යා පහළට සංශෝධනය කිරීමත් සමඟ පිළිගෙන ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
 
වාර්තාව සටහන් කරන්නේ ඉන්දියාවේ තීව්‍ර වූ සිද්ධි හඳුනාගැනීමේ ක්‍රමෝපායන් හේතුවෙන් මෙතෙක් වාර්තා වූ ඉහළම රෝගීන් දැනුම්දීමක් සිදු වී ඇති බවයි - 2022 දී, ක්ෂය රෝගයේ  රෝගීන් ලක්ෂ 24.22 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනුම් දී ඇති අතර, එය පූර්ව කොවිඩ්  මට්ටම් ඉක්මවා යයි